وظیفه شما این است به ضرب و شتم دیگر روروک مخصوص بچه ها در کوچه و خیابان لوژ سواری. ضرب و شتم دیگر روروک مخصوص بچه ها با سرعت بالا در خیابان. لذت بردن از این بازی مسابقه پرماجرا Your task is to beat other racers on the street Luge. Beat other racers by speeding up on the streets. Enjoy this adventurous racing game!
<div align="center">This content requires the Unity Web Player<br /> <br /> <a href="http://www.unity3d.com/unity-web-player-2.x" data-ke-src="http://www.unity3d.com/unity-web-player-2.x">Install the Unity Web Player today!</a>