ابزار بازگشت به بالای صفحه


این بار ابزار ویژوال و پرکاربرد پرش به بالای صفحه با 35 شکل متفاوت برای سلیقه های گوناگون را برای شما آماده نمودیم . با توجه به اینکه اکثر وبلاگ ها پست های زیادی میدهند و معمولاً پیمایش صفحات و بازگشت به بالای صفحه برای کاربر خسته کننده و وقت گیر است این ابزار این کار را برای کاربران شما آسوده می کند و در زیباتر شدن وبلاگ شما و کاربرپسندی آن نقش مهمی خواهد داشت. برای استفاده از کدها کافی است کد مورد نظر را در تنظیمات وبلاگتان قرار دهید .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ابزار پرش به بالای صفحات 1

ابزار پرش به بالای صفحات 2

ابزار پرش به بالای صفحات 3

ابزار پرش به بالای صفحات 4

ابزار پرش به بالای صفحات 5

ابزار پرش به بالای صفحات 6

ابزار پرش به بالای صفحات 7

ابزار پرش به بالای صفحات 8

ابزار پرش به بالای صفحات 9

ابزار پرش به بالای صفحات 10

ابزار پرش به بالای صفحات 11

ابزار پرش به بالای صفحات 12

ابزار پرش به بالای صفحات 13

ابزار پرش به بالای صفحات 14

ابزار پرش به بالای صفحات 15

ابزار پرش به بالای صفحات 16

ابزار پرش به بالای صفحات 17

ابزار پرش به بالای صفحات 18

ابزار پرش به بالای صفحات 19

ابزار پرش به بالای صفحات 20

ابزار پرش به بالای صفحات 21

ابزار پرش به بالای صفحات 22

ابزار پرش به بالای صفحات 23

ابزار پرش به بالای صفحات 24

ابزار پرش به بالای صفحات 25

ابزار پرش به بالای صفحات 26

ابزار پرش به بالای صفحات 27

ابزار پرش به بالای صفحات 28

ابزار پرش به بالای صفحات 29

ابزار پرش به بالای صفحات 30

ابزار پرش به بالای صفحات31

ابزار پرش به بالای صفحات 32

ابزار پرش به بالا