در یافت کد فال کلیکی

با استفاده از این ابزار می توانید یک فال نامه کلیکی در وبلاگتان قرار دهید. برای استفاده کافی است کد ها را در قسمت تنظیمات وبلاگ و یا جای مناسبی از ویرایش قالب وبلاگ قرار دهید.این ابزار 6پوسته گوناگون مناسب با قالب وبلاگ شما طراحی شده است که می توانید متناسب با قالب وبلاگتان پوسته مورد نظر را انتخاب کنید..

مشاهده نمونه کد :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

پوسته شماره ۱

پوسته شماره ۲

پوسته شماره ۳

پوسته شماره ۴

پوسته شماره ۵

پوسته شماره ۶